Jezioro Goczałkowickie

Drukuj

Jezioro Goczałkowickie to zbiornik zaporowy utworzony na rzece Wiśle w 1956 roku.
Główną jego funkcją jest magazynowanie wód powodziowych oraz zapewnienie wody pitnej dla Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Akwen zajmuje powierzchnię 3200 ha i mieści 168 mln m3 – z tego tytułu często nazywany jest przez turystów "Śląskim Morzem".

Okolice zbiornika są miejscem lęgowym wielu gatunków ptaków.
Zbiornik zamknięty jest dla uprawiania rekreacji . Wyjątek stanowi sportowy połów ryb, czyli wędkarstwo. Przy zbiorniku w miejscowości ,"Łąka" znajduje się Gospodarka Rybacka (Tam można wykupić zezwolenie na połów ryb). Głównym zadaniem jej jest usuwanie przy pomocy ryb nadmiaru produkcji Biogenicznej jej wód -a nie uzyskiwanie najwyższych połowów.
Główną łowioną ichtiomasę stanowi leszcz, którego ilość przekracza ok. 75%. Ilość innych ważniejszych łowionych ryb oscyluje w granicach : sandacz ok. 10%, okoń ok. 5%, węgorz 2%, płoć 3%, szczupak 1,5%.